Uvod
Výprava :: Tábor (1. – 22. 7. 2020)
13.05.2020
Částečné obnovení činnosti

Po nedávných uvolňování volnočasových aktivit obnovujeme schůzky a výpravy. První schůzka se bude konat v úterý 19.5. od 17:00. Schůzky budou probíhat podle přísných pravidel pro dětské volnočasové aktivity.
(1) každý účastník nejpozději na začátku první schůzky předloží písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového
infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) – povinnost se vztahuje na děti i
dospělé, evidenci čestných prohlášení spravují střediska
(2) vždy platí, že účastnit se může pouze osoba, která je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu
onemocnění
(3) každý účastník má ochranu nosu a úst (rouška) (s výjimkou aktivit na vodě)
(4) každý účastník projde na začátku schůzky dezinfekcí rukou
(5) je dodržován rozestup 2 metry během všech aktivit
(6) schůzky se konají venku, ve výjimečných odůvodněných případech i uvnitř
(7) před i po schůzce (pokud proběhne v objektu) je třeba dezinfikovat povrchy (kliky, stoly, vypínače apod.)
(8) pokud jsou přítomni účastníci do 15 let věku, pak musí být vždy přítomen dospělý, který je zodpovědný za dodržování pravidel a za provedení nutné dezinfekce prostor

07.03.2017
!!!!!STOP STAV!!!!

V současné době nepřijímáme žádné členy

11.10.2016
Věci na schůzky

Papír, tužka, uzlovačka, KPZ
V letním čase lakroska a tenisák, v zimním čase baterka