About a546e5d2f04a642bd85546cac51ec03919ad84ff27f014c99691a79683219a68

Náš oddíl odvozuje svou tradici od oddílu, který na pražské Hanspaulce působil ve 40-tých letech a svou činnost realizuje nepřetržitě od konce let šedesátých. Jsme součástí 11. střediska Junáka – českého skauta, nesoucího jméno pplk. Vally. Vlastní klubovnu máme v Soborské ulici v Praze 6 na Hanspaulce (viz kde nás najdete’). Zde se scházíme každé úterý od 17 hodin.

Oddíl vede kolektiv zkušených vedoucích a roverů, všichni jsou odchovanci oddílu a chodí do něj obvykle okolo 10 let. Počet členů se stabilně pohybuje okolo 20. Jsou rozděleni do tří družin, v oddíle jsou zastoupeny všechny věkové kategorie. Naším hlavním cílem je skautská výchova, orientovaná na přírodu, turistiku (pěší, cyklo i vodáckou), hry a soutěže.

Přibližně každé tři týdny pořádáme výpravy do okolí Prahy, na jaře dvoudenní, jinak jednodenní (viz výpravy a další akce).

Vyvrcholením celoroční činnosti oddílu je pak třítýdenní tábor v jihočeských Čekanicích u Blatné, na nádherném místě v kraji lesů a rybníků (viz tábor v Zákličí).

Výrazným profilem oddílu je orientace na lakros, v němž dosahujeme velmi dobrých úspěchů na dětských turnajích. Sami pak jeden takový turnaj každoročně pořádáme. (viz Lakrosový turnaj O Skleněný pohár). Bývalí členové oddílu působí v tomto sportu i mezi dospělými.

Logo praha6 f253f214ed02ec1684506b7db785d7f4d4c695efbfc5636d7b18fb5c78ca2549
Středisko finančně podpořila MČ Praha 6.

Logo praha e4ba4e06767bd4cfa54b19e05a430d91200ef7a88ffb5b2dca195c11253bf2c4
Středisko finančně podpořil Magistrát hl.města Prahy.